План проведення конференцій у 2011/2012 рр - Социальная политика: принципы и методы реализации в контексте мирового...


План проведення конференцій у 2011/2012 рр.

^ Детальна інформація за адресою www.educrimea.com

e-mail: crimeabusiness@mail.ru або

тел. 38 (0652) 668085, 38-0504963353


^ Назва конференції

Строки та місце проведення

Організатори

Міжнародна науково-практична конференція

«Управління міжнародною конкурентоспроможністю регіонів: механізми, принципи, стратегії»

22-24 вересня 2011 р.

Сімферополь - Судак

Самарський інститут бізнесу та управління

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

Консалтингово-конфліктологічний центр

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Громадський рух та становлення громадянського суспільства в Україні та світі»

6-8 жовтня 2011 р.

Сімферополь

Самарський інститут бізнесу та управління

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

Консалтингово-конфліктологічний центр

V міжнародна науково-практична конференція

«Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспоможності»

20-22 жовтня 2011 р. Сімферополь-Ялта

Самарський інститут бізнесу та управління

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

Консалтингово-конфліктологічний центр

ІІ міжнародна науково-практична конференція

«Соціальна політика: принципи та методи реалізації в контексті світового та вітчизняного досвіду»

3-5 листопада 2011 р. Сімферополь-Ялта

Самарський інститут бізнесу та управління

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

Консалтингово-конфліктологічний центр

V міжнародна науково-практична конференція

«Стратегія розвитку України у глобальному середовищі»

17-19 листопада 2011

Сімферополь-Ялта

Самарський інститут бізнесу та управління

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

Консалтингово-конфліктологічний центр

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Глобальні процеси: економічний та соціологічний виміри»

9-10 грудня 2011 р.

Сімферополь-Ялта

Самарський інститут бізнесу та управління

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

Консалтингово-конфліктологічний центр

V міжнародна науково-практична конференція

«Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку»

22-24 грудня 2011 р. Сімферополь-Ялта

Самарський інститут бізнесу та управління

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

Консалтингово-конфліктологічний центр

Всеукраїнська науково-практична конференція «Система охорони здоров я: державне регулювання та розвиток ринку медичних та фармацевтичних послуг»

28 грудня 2011 р.

Сімферополь

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

Консалтингово-конфліктологічний центр

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція

«Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації»

26-28 січня 2012 р.

Сімферополь-Ялта

Самарський інститут бізнесу та управління

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

Консалтингово-конфліктологічний центр

Круглий стіл

«Проблеми та перспективи формування гуманітарної політики в Україні»

24 лютого2012 р.

Сімферополь-Ялта

Самарський інститут бізнесу та управління

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

Консалтингово-конфліктологічний центр

Міжнародний науково-практичний семінар «Соціальна робота в Україні та закордоном»

14-17 березня 2012 р.

Сімферополь-Ялта

Самарський інститут бізнесу та управління

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

ІV міжнародна науково-практична конференція «Індустрія гостинності у країнах Європи»


29-31 березня 2012 р.

Сімферополь-Ялта

Самарський інститут бізнесу та управління

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

Консалтингово-конфліктологічний центр

ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України»

18-20 квітня 2012 р.

Сімферополь

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

Консалтингово-конфліктологічний центр

VІ міжнародна науково-практична конференція «Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації»

25-27 квітня 2012 р.

Сімферополь-Ялта

Самарський інститут бізнесу та управління

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

Консалтингово-конфліктологічний центр

VІІ науково-практична конференція

«Розвиток інноваційної культури суспільства: проблеми та перспективи»

23 травня 2012 р.

Сімферополь-Судак

Міністерство освіти і науки АР Крим

Центр розвитку освіти, науки та інновацій


Міжнародна науково-практична конференція

«Соціологія трансформаційного суспільства»

24-26 травня 2012 р.

Сімферополь-Судак

Самарський інститут бізнесу та управління

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

Консалтингово-конфліктологічний центр

V міжнародна науково -практична конференція

«Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки»

31 травня-2 червня 2012 р.

Сімферополь-Судак

Самарський інститут бізнесу та управління

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

Консалтингово-конфліктологічний центр

V міжнародна науково-практична конференція

«Освіта та наука в умовах глобальних викликів»

7-9 червня 2012 р.

Сімферополь-Судак

Самарський інститут бізнесу та управління

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

Консалтингово-конфліктологічний центр

Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я людини у сучасному суспільстві»

14-16 червня 2012 р.

Сімферополь-Судак

Самарський інститут бізнесу та управління

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

ІІ міжнародний науково-практичний семінар «Соціальна робота в Україні та закордоном»

27-30 червня 2012 р.

Сімферополь-Судак

Самарський інститут бізнесу та управління

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу

Міжнародна науково-практична конференція «Самодостатність розвитку в епоху глобальної інтеграції»

10-14 липня 2012 р. Сімферополь

(Крим)

Кримський інститут бізнесу

Самарський інститут бізнесу та управління

Консалтингово-конфліктологічний центр

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку сталого туризму»

24-28 липня 2012 р. Сімферополь (Крим)

Кримський інститут бізнесу

Самарський інститут бізнесу та управління

Консалтингово-конфліктологічний центр

Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи становлення економіки знань»

7-11 серпня 2012 р. Сімферополь

(Крим)

Кримський інститут бізнесу

Самарський інститут бізнесу та управління

Консалтингово-конфліктологічний центр

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційне суспільство: нова роль держави, бізнесу та домогосподарств»

21-25 серпня 2012 р. Сімферополь

(Крим)

Кримський інститут бізнесу

Самарський інститут бізнесу та управління

Консалтингово-конфліктологічний центр

Міжнародна науково-практична конференція «Оновлення парадигми суспільного розвитку в ХХІ ст.»

11-15 вересня 2012 р. Сімферополь

(Крим)

Кримський інститут бізнесу

Самарський інститут бізнесу та управління

Консалтингово-конфліктологічний центр

Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я та добробут нації як пріоритет соціально-економічного розвитку самодостатніх країн»

25-29 вересня 2012 р. Сімферополь

(Крим)

Кримський інститут бізнесу

Самарський інститут бізнесу та управління

Консалтингово-конфліктологічний центр

Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні інновації в сучасному суспільстві»

3-5 жовтня 2012 р. Сімферополь

(Крим)

Кримський інститут бізнесу

Самарський інститут бізнесу та управління

Консалтингово-конфліктологічний центрНаукове видання


Російською, українською та англійською мовами


Соціальна політика: принципи та методи реалізації в контексті світового досвіду


Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

27 травня 2011 р.


Підписано до друку 27 травня 2011 р.

Формат 60х90/16.

Папір офсетний. Друк різограф. Умовн. друк. аркушів 9,3

Тираж 300 екз.


Надруковано ПП Трофимова (ВіТроПринт)

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників та розповсюджувачів видавничої продукції ДК №3404 від 25.02.2009 р.

Тел. 38-0652-668085, 38-050-49633531 ^ Соціальна система – це людство, суспільство в ієрархічно – рівневому але цілісному розумінні загальних форм людської взаємодії на кожному з її рівнів зі здатністю до самоорганізації по досягненню певних цілей на основі односпрямованості чи конфліктності неспівпадаючих цілей, що вкінцевому підсумку веде до функціональних та структурних змін в самій системі.


1 Зазначені позитивні і негативні тенденції за роки незалежності в Україні є виключно авторським баченням і можуть бути доповнені та розвинуті в ході соціальних змін, які відбуваються в українському суспільстві.


2730191011836282.html
2730326429699361.html
2730482594952178.html
2730611408020098.html
2730730227298318.html