Додаток: електронне замовлення у файлах - Про затвердження Положення про івс "освіта" та Порядку замовлення, видачі та обл

^ Додаток: електронне замовлення у файлах
_________________________________________________________________.

(назви файлів)


Начальник обласного управління

відділу освіти і науки __________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Головний бухгалтер

обласного управління

відділу освіти і науки __________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


"__" ________________ 200_ р.


Відповідальний ________________________ ______________________

(прізвище, ініціали) (телефон)


Додаток 21
до пунктів 2.5, 3.10,

3.17 Порядку

Реєстраційний штамп Міністерство освіти районного (міського) і науки України відділу освіти і науки Науково-дослідний інститут (якщо немає бланка) прикладних інформаційних

технологій Кібернетичного

центру Національної

академії наук України


ПІДТВЕРДЖЕННЯ

замовлення на виправлення документів

про освіту для вищих навчальних закладів

Керівництво

__________________________________________________________________

(повна назва навчального закладу за статутними документами)

просить внести зміни в попереднє замовлення на виготовлення дипломів (молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра)

(1) про освіту для випускників ________________ року згідно з

(рік закінчення)

поданим нижче списком.


---------------

(1) Указати необхідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

Форма навчання: _____________________________________________

Факультет: __________________________________________________

Назва напряму або спеціальності (2):

__________________________________________________________________


----------------

(2) Указати освітньо-кваліфікаційний рівень за ліцензією.

Кваліфікація: _______________________________________________

Дата вручення дипломів: _____________________________________


--------------------------------------------------------------------------------------

| N |Назва |Назва |Назва |Прізвище, ім'я, |Відзнака (3) |Стать |

|з/п |районного |навчального |документа |по батькові |-------------+------------|

| |відділу |закладу |про освіту |випускника |було |треба |було |треба |

| |освіти | | |----------------| | | | |

| | | | |було (4) |треба | | | | |

|----+----------+------------+-----------+---------+------+-----+-------+-----+------|

|1 | | | | | | | | | |

|----+----------+------------+-----------+---------+------+-----+-------+-----+------|

|2 | | | | | | | | | |

|---------------+------------+-----------+---------+------+-----+-------+-----+------|

^ |УСЬОГО: | | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------


---------------

(3) Робиться помітка “ЗВ” для дипломів з відзнакою.

(4) Було в попередньому замовленні.
^ Додаток: електронне замовлення у файлах
_________________________________________________________________;

(назви файлів)


копія платіжного доручення.

Керівник ____________ _________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


"__" ________________ 200_ р.


Відповідальний ________________________ ______________________

(прізвище, ініціали) (телефон)


Додаток 22
до пунктів 2.5, 5.5 Порядку


Реєстраційний штамп Міністерство освіти

районного (міського) і науки України

відділу освіти і науки Науково-дослідний інститут

(якщо немає бланка) прикладних інформаційних

технологій Кібернетичного

центру Національної академії

наук України


ПІДТВЕРДЖЕННЯ

замовлення на виготовлення дубліката документа про освіту для загальноосвітнього навчального закладу

Керівництво

__________________________________________________________________

(повна назва навчального закладу за статутними документами)

просить виготовити дублікат (свідоцтва, атестата) (1) для

випускника ________________ року

(рік закінчення)

_________________________________________________________________.

(назва навчального закладу на момент закінчення випускником)

---------------

(1) Указати необхідне.

Дата вручення дубліката закладом освіти _____________________


---------------------------------------------------------------------------

| N |Прізвище, ім'я, |Номер і серія |Дата |Серія і номер |Підстава |

|з/п |по батькові |оригіналу |народження |паспорта | |

| |випускника |документа про | | | |

| | |освіту | | | |

|----+----------------+--------------+-----------+--------------+---------|

|1 | | | | | |

|----+----------------+--------------+-----------+--------------+---------|

|... | | | | | |

---------------------------------------------------------------------------


2732193518826752.html
2732461237504876.html
2732631123197861.html
2732741463694289.html
2732830737141405.html