Тема: Осередки масового ураження


Методичне завдання

до лабораторно-практичного заняття № 11 (ЦО та БЖД)


Тема: Осередки масового ураження.

Заняття 1. Осередок ядерного ураження. Радіаційна безпека.

Мета: Ознайомити студентів з основними джерелами та видами радіоактивних випромінювань, їх впливам на організм людини.


Основні поняття:

План:

 1. Джерела радіаційного випромінювання;

 2. Поняття про радіаційні дози; одиниці вимірювання радіаційних доз (за системою СІ та в позасистемних одиницях) – скласти таблицю;

 3. Методи визначення радіаційних доз та радіаційного рівня;

 4. Загальні відомості про променеву хворобу;

 5. Правила поведінки в радіаційно зараженій місцевості;

 6. Загальні принципи проведення дезактивуючих заходів;

 7. Робота з дозиметричними приладами.


Позааудиторна самостійна робота

 1. Законспектувати основні поняття.

 2. На основі новітніх даних підготувати інформацію “Чорнобиль очима сьогодення”(на 1 сторінку А4).


Література:

 1. Атаманюк В.Г. Гражданская оборона.

 2. Егоров Гражданская оборона.

 3. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. - Суми: «Університетська книга», 1999.

 4. Это должен знать и уметь каждый.

 5. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини.

 6. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності.

2743410688246467.html
2743540751899194.html
2743638490744514.html
2743741176276782.html
2743843114550689.html