8.2. Практичне заняття. Транспортна логістика (2 год.) - Навчально-методичний комплекс дисципліни " логістика в...


8.2. Практичне заняття. Транспортна логістика (2 год.)


^ Мета заняття: закріпити знання мети, функцій та завдань транспортної логістики, набути практичні навички обґрунтування вибору перевізника.


План

Завдання 1. «Вибір перевізника»

Вихідна інформація для виконання заняття.


Викладачем задається для кожного студента наступний набір параметрів:

кількість перевізників (від 3 до 5);

максимальна кількість балів для експертної оцінки кожного перевізника – 5;

набір критеріїв і відповідні ранги кожного критерію (довільно з табл. 1).


Таблиця 1

Ранжирування критеріїв вибору перевізникаНайменування критерію (показника)

Ранг

1

2

Надійність часу доставки (транзиту)

1

Тарифи (витрати) транспортування “від дверей до дверей”

2

Загальний час транзиту “від дверей до дверей”

3

Готовність перевізника до переговорів про зміну тарифу

4

Фінансова стабільність перевізника

5

Наявність додаткового обладнання (по вантажопереробці)

6

Частота сервісу

7

Наявність додаткових послуг по комплектації та доставці вантажа

8

Втрати та крадіжки вантажу (сохранність вантажу)

9

Екпедиція відправок

10

Кваліфікація персоналу

11

Слідкування за відправками

12

Готовність перевізника до переговорів про зміну сервісу

13

Гнучкість схем маршрутизації перевезень

14

Сервіс на лінії

15

Процедура заявки (замовлення транспортування)

16

Якість організації продажу транспортних послуг

17

Спеціальне обладнання

18
Прядок виконання заняття.
Виконання заняття здійснюється відповідно до алгоритму (мал. 1).

По кожнім перевізнику і заданій системі критеріїв виробляється експертна оцінка і привласнюється відповідне місце (див. табл. 2).

Обчислюються вагові коефіцієнти кожного критерію, що заносяться в гр.2 табл.2.

З урахуванням вагових коефіцієнтів розраховується рейтинг по кожнім перевізнику і кожнім критерії.

Визначається сумарна кількість місць і сумарний рейтинг перевізників. Перевага віддається перевізнику, що має мінімальну суму місць з урахуванням сумарного рейтингу.

Розрахунок виконується у формі табл. 2.

Найпростіша схема вибору перевізника за допомогою ранжированнх систем критеріїв полягає в прямому порівнянні сумарного рейтингу перевізників, отриманого по алгоритму, приведеному на мал. 1.
Відбір та ранжирування

факторів-критерієв

Маркетинговий

аналіз

Попередній вибір

перевізників на ринку

транспортних послуг

Експертний

аналіз

Оцінка ступеня вдоволеності

перевізника вимогам

відібраних критеріївОбчислення рейтингу

перевізника по кожному

фактору Використання

додаткових

критеріїв

Оцінка сумарного рейтингу

та вибір перевізника

ні

Перевізника обрано?

так

Кінець


Рис. 1. Алгоритм вибору перевізника


Таблиця 2

Рейтингова оцінка та вибір перевізника (приклад)
П е р е в і з н и к и

Фактор-

Ранг/

I

II

III

Критерій

Вага

Оцінка

Рей-тинг

Оцінка

Рей-тинг

Оцінка

Рей-тинг

Надійність часу

доставки


1/5


3


15


1


5


2


10

Тариф за

Перевезення

2/2,5

1

5

2

10

3

15

Фінансова стабільність перевізника


5/1


1


5


3


15


2


10

Сохранність вантажу

9/0,55

3

14,85

2

9,9

2

9,9

Відслідковування відправок

12/

0,42

2

10,08

2

10,08

1

5,04

Сумарний

рейтинг
10

44,93

10

49,98

10

49,94
2761129555920750.html
2761203009837112.html
2761328535573714.html
2761468667080579.html
2761540839032195.html